redenen om je afspraak niet na te komen - drijfveren in de media

6 redenen om je afspraak niet na te komen – Drijfveren in de media #24

Je herkent de volgende situatie vast wel: Je zit in een overleg met collega’s. Bij het nalopen van de actielijst (en de deadlines) merk je dat de afspraken (weer) niet nagekomen zijn.

Eerder hebben jullie dat al met elkaar besproken en toen heb jullie afgesproken afspraak = afspraak. Daar was iedereen het mee eens. Mooi, dacht je toen dat is een prima afspraak. Maar nu zit je in het overleg en weer hebben sommigen zich niet aan de afspraak gehouden. Hoe moeilijk kan dat nou zijn, zou je denken?

Nou, best heel moeilijk…. Want waarover je afspraken maakt en wat een ‘geldige’ reden is om die te niet na te komen dat verschilt per drijfveer.

Waarover maak je graag afspraken?

Geel maakt afspraken over welke zaken er op hoofdlijnen ontwikkeld moeten worden.

Groen spreekt af over hoe en wanneer we elkaar informeren. En over hoe we iedereen binnenboord houden.

Oranje over targets en richting. Oranje wil geen afspraken maken over de wijze waarop, die wilt dat graag vrij houden. Oranje vindt het wel handig om samen de strategie en doelen te bepalen.

Blauw maakt graag werkafspraken. Wanneer iets af moet zijn, deadlines en hoe het er precies uit moet zien.

Rood wil afspreken dat we elkaar door dik en dun steunen. Dat we altijd duidelijk zullen zijn naar elkaar en dat we er niet omheen draaien.

Paars maakt afspraken over het behoud van gewoonten, rituelen.

De inhoud van afspraken is dus verschillend. Net zoals je soms het gevoel kan hebben dat er niet echt afspraken zijn gemaakt. Nou ja, niet die afspraken die jij had willen maken op bijvoorbeeld inhoud of targets of ….

En ja, om in de herkenbare situatie te blijven. Tijdens het nalopen van de actielijst hoor je verschillende redenen waarom de actie (nog) niet is afgerond. En ja, je raadt het al, ook deze excuses (of smoesjes zo je wilt) worden ingegeven door je drijfveren.

Reden om een afspraak niet na te komen is dat de gedachte achter de afspraak  -bij nader inzien- niet klopte voor Geel.

Voor Groen is dat als blijkt dat de afspraak niet rechtvaardig zou uitpakken voor iedereen op de afgesproken manier.

Oranje noemt als reden dat er onvoldoende ruimte was om het resultaat te halen, dus ja het moest deze keer nu even anders. Of de klant had een dringende vraag en dat ging even voor. Of het lag aan iemand anders…

Voor Blauw is het helder. Een reden om de afspraak niet na te komen is omdat het niet mocht volgens de wet of (andere) regels. Of het systeem lag er uit…..

Rood heeft een hele andere reden, die is het namelijk door de haast vergeten en heeft toen wat anders gedaan. 

Paars geeft als reden dat de afspraak geen recht doet aan de bestaande situatie.

Nu even eerlijk, welke smoes -oh sorry ;0)- welke reden, gebruik jij wel eens?